موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
بازدید تیم ملی امید فوتسال ایران از ورزشگاه امام رضا (ع)

بازدید تیم ملی امید فوتسال ایران از ورزشگاه امام رضا (ع)

بازدید سفیر استرالیا از ورزشگاه امام رضا(ع)

بازدید سفیر استرالیا از ورزشگاه امام رضا(ع)

اولین نشست هم اندیشی توسعه ورزش در مناطق محروم برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی توسعه ورزش در مناطق محروم برگزار شد

نشست مشترک ریاست فدراسیون ورزش های همگانی با مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی

نشست مشترک ریاست فدراسیون ورزش های همگانی با مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی

حضور مسئولین ورزشی آستان قدس در منزل جانباز سرافراز دفاع مقدس

حضور مسئولین ورزشی آستان قدس در منزل جانباز سرافراز دفاع مقدس