موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
تربیت بدنی آستان قدس رضوی از جامعه ورزش استان برای حضور در برنامه اهدای خون دعوت به عمل می آورد.

تربیت بدنی آستان قدس رضوی از جامعه ورزش استان برای حضور در برنامه اهدای خون دعوت به عمل می آورد.

پیست دو ومیدانی ورزشگاه امام رضا (ع)هدیه حضرت رضا (ع) به ورزش مظلوم دو ومیدانی است

پیست دو ومیدانی ورزشگاه امام رضا (ع)هدیه حضرت رضا (ع) به ورزش مظلوم دو ومیدانی است

ششمین برنامه کوهپیمایی کارکنان آستان قدس رضوی برگزار شد

ششمین برنامه کوهپیمایی کارکنان آستان قدس رضوی برگزار شد

بازدید دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از استادیوم امام رضا (ع)

بازدید دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از استادیوم امام رضا (ع)

بازدید رئیس فدراسیون جودو و کوراش از تربیت بدنی آستان قدس رضوی

بازدید رئیس فدراسیون جودو و کوراش از تربیت بدنی آستان قدس رضوی