موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
تعطیلی مجتمع آبی بانوان

تعطیلی مجتمع آبی بانوان

حضور ورزشکاران آستان قدس رضوی در جمع راهپیمایان گرامیداشت 22 بهمن ماه

حضور ورزشکاران آستان قدس رضوی در جمع راهپیمایان گرامیداشت 22 بهمن ماه

همزمان با دهه مبارک فجر ورزشکاران آستان قدس رضوی از مرکز درمان مدار TC بازدید کردند

همزمان با دهه مبارک فجر ورزشکاران آستان قدس رضوی از مرکز درمان مدار TC بازدید کردند

ورزشکاران باستانی مشهد در گود زورخانه ای آستان قدس رضوی دهه فجر را گرامی داشتند

ورزشکاران باستانی مشهد در گود زورخانه ای آستان قدس رضوی دهه فجر را گرامی داشتند

مسابقات تنیس روی میز ویژه کارکنان و خدام نکوداشت دهه مبارک فجر برگزار گردید

مسابقات تنیس روی میز ویژه کارکنان و خدام نکوداشت دهه مبارک فجر برگزار گردید