موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
شهادت مظلومانه جوانترين شمع هدايت و نهمين بحر کرامت ، تسليت و تعزيت

شهادت مظلومانه جوانترين شمع هدايت و نهمين بحر کرامت ، تسليت و تعزيت

ثبت نام کلاس های اوقات فراغت ویژه شهریور ماه

ثبت نام کلاس های اوقات فراغت ویژه شهریور ماه

نشست صمیمی مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی با مربیان و ناجیان موسسه

نشست صمیمی مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی با مربیان و ناجیان موسسه

رئیس هیات جانبازان و معلولین خراسان رضوی با مدیر عامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی دیدار کرد

رئیس هیات جانبازان و معلولین خراسان رضوی با مدیر عامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی دیدار کرد

سرپرست معاونت علمی آستان قدس رضوی از تربیت بدنی این نهاد بازدید کرد

سرپرست معاونت علمی آستان قدس رضوی از تربیت بدنی این نهاد بازدید کرد