موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
اطلاعات ارتباطی با موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

                                             اطلاعات ارتباطی با موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

      آدرس پستی : مشهد مقدس - بلوار فردوسی - تقاطع خیام - موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی


     شماره تلفن های تماس : 37618006-051  ,  37618004-051   ,   37650006-051       فکس : 37620015-051


     پست الکترونیکی :  Quds_SSport@Yahoo.com