موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
سه شنبه 11/8/1395

هیات جودو تربیت بدنی آستان قدس رضوی

 
سالن اختصاصی جودو با تجهیزات روز این رشته در یکی از سالن های دهگانه استادیوم توانسته است این رشته را به یک پایگاه قوی جودوی استان تبدیل نماید.
   

 

 
 
کلید واژه ها:جودو , هیات جودو
 
 
منوی پایین سایت-موسسه تربیت بدنی
.
.

.All rights reserved by Astan Quds Razavi

تمام حقوق این وبگاه متعلق به آستان قدس رضوی است.
مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری
تأثیر عامل معنوی، در کسب موفقیتها، بسیار زیاد است و در امر ورزش نیز نباید خود را از این عامل مهم محروم کنیم.