موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
سه شنبه 16/6/1395

تاثیرتمرینات تناوبی هوازی بر بهبود حافظه بیماران دیابتی با توجه به تغییرات هموسیستئین

 
 
کلید واژه ها:دیابت , تمرینات هوازی , بهبود حافظه
 
 
منوی پایین سایت-موسسه تربیت بدنی
.
.

.All rights reserved by Astan Quds Razavi

تمام حقوق این وبگاه متعلق به آستان قدس رضوی است.
مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری
تأثیر عامل معنوی، در کسب موفقیتها، بسیار زیاد است و در امر ورزش نیز نباید خود را از این عامل مهم محروم کنیم.