موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان فردوس با مدیر عامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی

نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان فردوس با مدیر عامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی

موفقیت‌های ورزشی خود را مدیون امام رضا (ع) هستم

موفقیت‌های ورزشی خود را مدیون امام رضا (ع) هستم

اولین جلسه هم افزایی علمی پژوهشی و فرهنگی تربیت بدنی آستان قدس رضوی با اساتید دانشگاه

اولین جلسه هم افزایی علمی پژوهشی و فرهنگی تربیت بدنی آستان قدس رضوی با اساتید دانشگاه

مهری مهرپور سرمربی تیم بانوان کوراش ایران

مهری مهرپور سرمربی تیم بانوان کوراش ایران

ورزشگاه امام رضا (ع) میزبان 10 بازی لیگ برتر فوتبال

ورزشگاه امام رضا (ع) میزبان 10 بازی لیگ برتر فوتبال