موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
با توجه به  عملیات نگهداری زمین چمن ورزشگاه امام رضا ( ع ) بازی تیم پدیده در ورزشگاه ثامن برگزار خواهد شد.

با توجه به  عملیات نگهداری زمین چمن ورزشگاه امام رضا ( ع ) بازی تیم پدیده در ورزشگاه ثامن برگزار خواهد شد.

برگزاری چهارمین جلسه کرسی تلاوت قرآن

برگزاری چهارمین جلسه کرسی تلاوت قرآن

پذیرایی از زائران امام هشتم (ع) در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی انجام شد

پذیرایی از زائران امام هشتم (ع) در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی انجام شد

تجهیز سالن های ورزشی آستان قدس برای اسکان زائران پیاده امام مهربانی

تجهیز سالن های ورزشی آستان قدس برای اسکان زائران پیاده امام مهربانی

هیئت اعزامی کشور سوریه از ورزشگاه امام رضا(ع) بازدید کردند

هیئت اعزامی کشور سوریه از ورزشگاه امام رضا(ع) بازدید کردند