موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
حمایت از ورزش قهرمانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی رویکرد تربیت بدنی آستان قدس رضوی از شهرآورد مشهد است

حمایت از ورزش قهرمانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی رویکرد تربیت بدنی آستان قدس رضوی از شهرآورد مشهد است

فرا رسیدن اعیاد شعبانیه تبریک و تهنیت باد

فرا رسیدن اعیاد شعبانیه تبریک و تهنیت باد

برگزاری اولین جلسه هیات قرآن و ورزش در سال 1397

برگزاری اولین جلسه هیات قرآن و ورزش در سال 1397

برگزاری اردوی کوهنوردی ویژه کارکنان آستان قدس رضوی

برگزاری اردوی کوهنوردی ویژه کارکنان آستان قدس رضوی

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی نوجوانان ایران

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی نوجوانان ایران