موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

هیئت قرآن و ورزش آستان قدس رضوی علاقه‌ام به ورزش را افزایش داد

هیئت قرآن و ورزش آستان قدس رضوی علاقه‌ام به ورزش را افزایش داد

هیئت قرآن و ورزش آستان قدس رضوی می‌تواند قاریان را ورزشی کند

هیئت قرآن و ورزش آستان قدس رضوی می‌تواند قاریان را ورزشی کند

آستان قدس رضوی پیشگام در برگزاری محافل قرآنی است

آستان قدس رضوی پیشگام در برگزاری محافل قرآنی است

حضور ورزشکاران در جلسات قرآنی باید افزایش یابد

حضور ورزشکاران در جلسات قرآنی باید افزایش یابد