موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

مراسم اهدای تجهیزات ورزشی به 8 مسجد مناطق محروم شهر مشهد انجام شد

پیرو هماهنگی انجام شده با معاونت امداد و سازمان فرهنگی و تربیت بدنی آستان قدس رضوی 8 مسجد مناطق محروم شهر مشهد که قبلا شناسایی شده بودند به تجهیزات ورزشی مجهز شدند.  
 

این برنامه که در قالب طرح حرکت سبز به ثمر نشست در راستای توجه به موارد مندرج در منشور هفتگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر خدمت به محرومان صورت گرفته است.

در این طرح تجهیزات ورزشی شامل میز تنیس روی میز و راکت آن ، میز فوتبال دستی ، تاتامی ، کیسه بوکس و میت رزمی به مساجد از طرف تربیت بدنی آستان قدس رضوی اهدا گردید.

3 مسجد در شهرک شهید رجایی به نام های مسجد حضرت قائم ، مسجد فاطمیه ، مسجد پنج تن آل عبا و مسجد جامع ابوالفضلی در شهرک باهنر و 4 مسجد به نام های مسجد امام سجاد (ع) و مسجد 14 معصوم (ع) در طبرسی شمالی و مسجد ولیعصر در 20 متری بلال خواجه ربیع و مسجد جوادالائمه در رسالت 84 ، 8 مسجدی بودند که تجهیزات ورزشی به آنان اهدا گردید.

در مراسم اهدا امام جماعت مساجد ، هیات امنا ، مردم و جمعی از نوجوانان و جوانان حضور داشتند.

 
کلید واژه ها:تجهیز مساجد