موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

اجرای مشترک ورزش صبحگاهی آستان قدس رضوی با معلولین آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد

در یک برنامه مشترک صبحگاهی و با هدف ایجاد نشاط و شادابی و ارتقاء روحیه همدلی و رفاقت در ورزش ، ورزشکاران صبحگاهی آستان قدس رضوی با ورزشکاران معلول آسایشگاه شهید فیاض بخش ورزش صبحگاهی را انجام دادند.  
 


در این برنامه از مدال آوران معلول این آسایشگاه که حائز مدال های بین المللی و جهانی بودند تجلیل به عمل آمد. بیش از 80 نفر از ورزشکاران صبحگاهی آستان قدس رضوی و 150 نفر از معلولین آسایشگاه ورزش صبحگاهی را در کنار هم انجام دادند
.  

 
کلید واژه ها:ورزش صبحگاهی , معلولین , آسایشگاه فیاض بخش
 
 
انجام آزمون تست کوپر جهت ورزشکاران صبحگاهی آستان قدس رضوی