موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

تقدیر فدراسیون کونگ فو از مدیر عامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی بابت برگزاری مسابقات قرآن و اذان

طی ارسال لوح سپاس از سوی فدراسیون کونگ فو از برگزاری باشکوه مسابقات کشوری قرائت قرآن و اذان ورزشکاران کونگ فو به میزبانی تربیت بدنی آستان قدس رضوی تقدیر شد.  
 

در این لوح سپاس که به امضای حیدری رئیس فدراسیون و شعبانی بهار معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش رسیده است از تلاش و حمایت های مادی و معنوی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در مسیر اعتلای قرآن و فرهنگ قرآنی و میزبانی شایسته این موسسه از 115 ورزشکار شرکت کننده در این مسابقات تجلیل شده است.