موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

تجهیز سالن های ورزشی آستان قدس برای اسکان زائران پیاده امام مهربانی

با همکاری موسسه تربیت بدنی و اماکن متبرکه آستان قدس رضوی سالن های ورزشی آستان قدس برای اسکان زائران پیاده امام مهربانی آماده سازی شد  


   
کلید واژه ها:اسکان زائران , شهادت امام رضا (ع) , دهه آخر صفر
 
 
پذیرایی از زائران امام هشتم (ع) در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی انجام شد
تشریح ویژه برنامه‌های موسسه تربیت بدنی آستان قدس در دهه پایانی ماه صفر
برگزاری مراسم عزاداری هیات رضویون